(Video) “Meremang Tengok…” Wanita Dakwa Rak4m ‘Roh’ Keluar Dari J4sad Lelaki L3mas


Seorang wanita telah mend4kwa bahawa dia telah melihat ‘r0h’ keluar dari j4sad seorang lelaki yang ditemvi l3mas di dalam sungai di Filipina.

Menurut The Sun, detlk-detlk kejadlan yang berlaku di wilay4h Dava0 d3l N0rte itu telah dir4kam oleh wanita tersebvt pada 21 November lalu. D4kwanya, r0h tersebut berjalan di atas air selepas ia keluar dari j4sad.

Gambar Via The Sun

“Ia sangat meny3ramkan kerana saya tidak meny4ngka dapat merak4mnya di telefon saya.

“Saya mer3mang bila tengok video itu, saya tahu ia memang hantv lelaki tersebut,” katanya.

Difahamkan, lelaki tersebut telah l3mas di sungai itu ketika cuba meny3lamatkan seek0r anjlng li4r. Dia berjaya men0lak naik halwan itu tetapi naslbnya tidak baik apabila dirinya tervs tengg3lam dalam air.

Rakan-rakannya kemudan mem4nggil para peny3lamat dan us4ha untuk mencarlnya dil4ncarkan.

Gambar Via The Sun

Ketika may4tnya dijumpal, r0h putih did4kwa telah dilihat turut mvncul keluar dari air.

Netlzen yang tidak percaya melihat video itu mengatakan bahawa mungkin ia telah disuntlng. Namun, wanita tersebut menaflkan sek3ras-k3rasnya dan mengatakan bahawa video yang dir4kam olehnya itu sememangnya betul.

Gambar Via The Sun

“Ketika itu, saya hanya berh4srat untuk mer4kam detlk-detlk ketika orang ramai menyel4matkannya tetapi tidak meny4ngka pula akan melihat sesvatu yang meny3ramkan,” katanya.

Dia juga mend3dahkan bahawa m4ngsa merupakan lelaki ketiga yang l3mas di sungai itu.

Post a Comment

0 Comments